Recursos Propis

Capital Social: 1.502.500,00 €
Accionistes: CaixaBank, S.A. 

Recursos Propis

Capital Social 1.502.500,00 €
Reserva Legal 300.500,00 €
Reserva Voluntària 897.896,38 €
Reserva Aportació Socis 2.300.000,00 €