CaixaBank Consumo 6, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CONSUMO 6, FONDO DE TITULIZACIÓN 
NIF: V13688247
Codi LEI: 959800CN0G1240L4UB76
Import de l'emissió: € 2.000.000.000,00
Data de constitució: 13 de Juny 2023
Data de desemborsament: 16 de Juny de 2023
Dates de pagament: 21 de Març, 21 de Juny, 21 de Setembre i 21 de Desembre
Data de Venciment Legal: 21 de Setembre de 2036
Característiques:     Fons obert per l’actiu durant el Període de Recàrrega i tancat pel passiu
STS: Verificat per Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN

Sèrie A

€ 1.780.000.000,00

Aa3(sf) (Moody’s)
AA(low)(sf) (DBRS)

4,125%

ES0305713002

Sèrie B

€ 220.000.000,00

B3(sf) (Moody’s)
BB(low)(sf) (DBRS)

5,00%

ES0305713010

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Una vegada finalitzat el Període de Recàrrega, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Pujar

 • Contrapartides Contractes

  [No hi ha arxius]
 • Fets rellevants

  [No hi ha arxius]
 • Dades del trimestre corrent

  [No hi ha arxius]
 • Dades sobre l’última Data de Pagament

  [No hi ha arxius]
 • Informes mensuals

  [No hi ha arxius]
 • Informes trimestrals

  [No hi ha arxius]
 • Estats Financers Públics Trimestrals - CNMV

  [No hi ha arxius]
 • Memòria anual

  [No hi ha arxius]
 • Informe d'impagaments i bons

  [No hi ha arxius]