CaixaBank Consumo 3, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-67023028
Codi LEI: 959800KXBXSKKN6CVJ24
Import de l'emissió: € 2.450.000.000,00
Data de constitució: 20 de Juliol 2017
Data de desemborsament: 26 de Juliol de 2017
Dates de pagament: 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre y 20 de Desembre
Data de Venciment Legal: 20 de Març de 2053
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
Sèrie A € 2.278.500.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA(high)(sf)(DBRS)
AAA SF (Scope)
EURIBOR 3M+0,75% ES0305274005
Sèrie B € 171.500.000 B3(sf) (Moody’s)
CC(sf) (DBRS)
BBSF (Scope)
EURIBOR 3M+1,00% ES0305274013

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

DBRS

SCOPE

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0305215008)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ (Moody’s ) Juliol 2018
Sèrie A
(ISIN ES0305274005)
Modificació qualificació de ‘AA+ SF’ a ‘AAA SF’ (Scope) Abril 2019
Sèrie A
(ISIN ES0305274005)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ (Moody’s ) Maig 2019
Sèrie B
(ISIN ES0305274013)
Modificació qualificació de ‘BB+SF’ a ‘BBSF’ (Scope) Març 2020
Sèrie A
(ISIN ES0305274005)
Modificació qualificació de ‘A(high)(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’(DBRS) Abril 2021
Sèrie B
(ISIN ES0305274013)
Modificació qualificació de “BBSF a BB+SF ” (Scope) Gener 2022
Sèrie B
(ISIN ES0305274013)
Modificació qualificació de “BB+SF a BBSF” (Scope) Desembre 2022

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals - CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons