CAIXABANK RMBS 2, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66978487
Codi LEI: 959800FL4LTBSVG37H05
Import de l'emissió: € 2.720.000.000,00
Data de constitució: 22 de Març de 2017
Data de desemborsament: 27 de Març de 2017
Dates de pagament: 17 de Gener, 17 d’Abril, 17 de Juliol i 17 d’Octubre
Data de venciment legal: 17 de Gener de 2061
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 2.448.000.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,50% ES0305247001
SÈRIE B € 272.000.000 B3(sf) (Moody’s)
BB(high)(sf)(DBRS)
EURIBOR 3M+0,65% ES0305247019

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0305247019)

Modificació qualificació de B(sf)’ a ‘B(high)(sf)’ DBRS

Març 2018

Sèrie A 
(ISIN ES0305247001)

Modificació qualificació de ’Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody`s

Juliol 2018

Sèrie B 
(ISIN ES0305247019)

Modificació qualificació de ’B(high)(sf)’ a ‘BB(sf)’ DBRS

Març  2019

Sèrie B 
(ISIN ES0305247019)

Modificació qualificació de ’BB(sf)’ a ‘BB(high)(sf)’ DBRS

Febrer 2020

Sèrie A 
(ISIN ES0305247001)

Modificació qualificació de ’A(sf)’ a ‘AA(low)(sf)’ DBRS

Abril 2021

Sèrie A 
(ISIN ES0305247001)

Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS

Febrer 2023

Sèrie B 
(ISIN ES0305247019)

Modificació qualificació de “Caa1 (sf)” a “B3 (sf)” Moody’s

Octubre 2023

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets Rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons