No mostrar més aquest missatge

CAIXABANK RMBS 3, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-87956157
Import de l'emissió: € 2.550.000.000,00
Data de constitució: 13 de Desembre 2017
Data de desemborsament: 15 de Desembre 2017
Dates de pagament: 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre
Data de venciment legal: 20 de Setembre de 2062
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

SèrieImportQualificacióTipus d'interèsCodi ISIN
SÈRIE A € 2.295.000.000 A3(sf) (Moody’s)
A(low)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,50% ES0305308001
SÈRIE B € 255.000.000 Caa3(sf) (Moody’s)
CC(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,65% ES0305308019

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

Pujar

 • Contrapartides Contractes

 • Fets Rellevants

  [No hi ha arxius]
 • Dades del trimestre corrent

 • Dades sobre l’última Data de Pagament

 • Informes mensuals

 • Informes trimestrals

 • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

 • Memòria anual

  [No hi ha arxius]
 • Informe d'impagaments i bons