CAIXABANK RMBS 3, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-87956157
Codi LEI: 959800FEDDMN1SZLRB25
Import de l'emissió: € 2.550.000.000,00
Data de constitució: 13 de Desembre 2017
Data de desemborsament: 15 de Desembre 2017
Dates de pagament: 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre
Data de venciment legal: 20 de Setembre de 2062
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 2.295.000.000 Aa2(sf) (Moody’s)
AA(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,50% ES0305308001
SÈRIE B € 255.000.000 Caa2(sf) (Moody’s)
CC(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+0,65% ES0305308019

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A 
(ES0305308001)

Modificació qualificació de “A(low)(sf)’ a ‘A(sf)’ DBRS

Novembre 2019

Sèrie A 
(ES0305308001)

Modificació qualificació de “A(sf)’ a ‘AA(low)(sf)’ DBRS

Abril 2021

Sèrie A 
(ES0305308001)

Modificació qualificació de “A3(sf) a A1(sf)” Moody’s

Juny 2022

Sèrie A 
(ES0305308001)

Modificació qualificació de “A1 (sf) a Aa2 (sf)” Moody’s 

Octubre 2023

Sèrie B 
(ES0305308019)

Modificació qualificació de “Caa3 (sf) a Caa2 (sf)” Moody’s

Octubre 2023

Sèrie A 
(ES0305308001)

Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS

Novembre 2023

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets Rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons