CaixaBank Corporates 1, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V16754871
Codi LEI: 959800TDNP13UW5RVQ38
Import de l’Emissió: € 2.301.500.000,00
Data de Constitució: 2 de Setembre de 2021
Data de Desemborsament: 17 de Setembre de 2021
Dates de Pagament: 22 Setembre, Anual
Data de Venciment Legal: 22 de Setembre de 2049
Marc Legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Actual Tipus Interès Codi ISIN
SÈRIE A € 2.071.400.000,00 N.A.

0,20%

ES0305605000
SÈRIE B € 230.100.000,00 N.A.

0,30%

ES0305605018

 

Nominal Unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Documentació Oficial

- Escriptura de Constitució

- Document Base Informatiu

- Contractes

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar