Dades registrals

Data de constitució: 6 de novembre de 1987
Registre Mercantil: Registre Mercantil de Madrid, Tom 36588, Foli 153,
Inscripció 2 amb Fulla M-656743.
Registre de la CNMV: Número 7