Dades socials

Denominació Social: CaixaBank Titulització, S.G.F.T., S.A.U.
N.I.F.: A58481227
Codi LEI: 959800R8CQLEK6JWF651
Domicili Social: Paseo de la Castellana, 189 – 28046 Madrid
Domicili de Notificacions: Carrer Pedro i Pons, 9-11 9º 3ª - 08034 Barcelona
Telèfon: (0034) 606 387 873
Adreça de correu electrònic: info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com