FonCaixa Consumo 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65684987
Import de l'emissió: € 3.080.000.000
Data de constitució: 26 de Novembre de 2011
Data de desemborsament: 1 de Desembre de 2011
Dates de pagament: 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre
Data de liquidació: 20 de Març de 2053
Marc legal: El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
Sèrie A € 2.618.000.000 Aa2(sf) (Moody's)
A+sf (Fitch)
EURIBOR 3M+1,50% ES0337504007
Sèrie B € 462.000.000 A3(sf) (Moody's)
BBBsf (Fitch)
EURIBOR 3M+2,50% ES0337504015

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (pass through).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

Fitch

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s ) Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ (Moody’s ) Juliol 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘AA-sf’ a ‘Asf’ (Fitch) Novembre 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1 (sf) ’ (Moody’s ) Octubre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0337504015)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Baa2 (sf) ’ (Moody’s ) Octubre 2014
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de 'A1(sf)' a 'Aa2(sf)' (Moody’s ) Juliol 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337504015)
Modificació qualificació de 'Baa2(sf)' a 'A3(sf)' (Moody’s ) Juliol 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337504015)
Modificació qualificació de ‘BB+sf’ a ‘BBB-sf’ (Fitch) Setembre 2015
Sèrie A
(ISIN ES0337504007)
Modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘A+sf’ (Fitch) Juliol 2016
Sèrie B
(ISIN ES0337504015)
Modificació qualificació de ‘‘BBB-sf’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Setembre 2016

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons