FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTGENCAT 3, FONS DE TITULACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-64010275
Codi LEI: 549300X6YUEH7345XH49
Import de l'emissió: € 656.500.000
Data de constitució: 15 de novembre de 2005
Data de desemborsament: 17 de novembre de 2005
Dates de pagament: 20 de març, 20 de juny, 20 de setembre i 20 de desembre
Data de liquidació: 1 de setembre de 2038
Marc legal: Article 29.14 de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/2186/2005, de 16 de juny, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie            Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 175.700.000 Aaa(sf) (Moody’s) AA+sf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,10% ES0337937009
SÈRIE A (G) * € 449.300.000 Aa1(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,03% ES0337937017
SÈRIE B € 10.700.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA+sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,25% ES0337937025
SÈRIE C € 7.800.000 Aa1(sf) (Moody’s)
A-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,60% ES0337937033
SÈRIE D € 6.500.000 Ba1(sf) (Moody’s)
BBB-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 2,70% ES0337937041
SÈRIE E € 6.500.000 C(sf) (Moody’s)
CCsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 4,00% ES0337937058

(*) La Sèrie A(G) està garantida per la Generalitat de Catalunya

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i A(G)
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,A(G) i B
Sèrie D subordinada respecte a les sèries AS,A(G), B i C
Sèrie E per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
modificació qualificació de ‘AAA’ a ‘AA’ Fitch. Març 2009
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
modificació qualificació de ‘AA’ a 'A’ Fitch. Març 2009
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
modificació qualificació de ‘BBB+’ a 'BB’ Fitch. Marzo 2009
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
modificació qualificació de ‘BB+’ a 'B’ Fitch. Març 2009
Sèrie E
(ISIN ES0337937058)
modificació qualificació de ‘CCC-’ a 'CC’ Fitch. Març 2009
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
modificació qualificació de ‘A1’ a ‘Aa3’ Moody’s Febrer 2010
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ Moody’s Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘A3(sf) Moody’s Juny 2012
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s Juny 2012
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s Juny 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘AAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘AA-sf’ a ‘A+sf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘BBB+sf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘B1(sf)’ Moody’s) Novembre 2012
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘B3-(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1 (sf)’ (Moody’s) Setembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa1 (sf)’ (Moody’s) Setembre 2014
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba3 (sf)’ (Moody’s) Setembre 2014
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A2(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de 'A+sf' a 'AA+sf' (Fitch) Juny 2016
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de 'BBB+sf' a 'Asf' (Fitch) Juny 2016
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de 'BBsf' a 'BBBsf' (Fitch) Juny 2016
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de 'Bsf' a 'BBsf' (Fitch) Juny 2016
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘A2(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘B2(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de 'Asf' a 'AAsf' (Fitch) Maig 2017
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de 'BBBsf' a 'BBB+sf' (Fitch) Maig 2017
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de 'BBsf' a 'BB+sf' (Fitch) Maig 2017
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de 'A2(sf)' a 'A1(sf)' (Moody’s) Juliol 2017
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Febrer 2018
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de “AA+sf’ a ‘AAAsf’ (Fitch) Març 2018
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de “AAsf’ a ‘AA+sf’ (Fitch) Març 2018
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de “BBB+sf’ a ‘A-sf’ (Fitch) Març 2018
Sèrie D
(ISIN ES0337937041)
Modificació qualificació de “BB+sf’ a ‘BBB-sf’ (Fitch) Març 2018
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337937017)
Modificació qualificació de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Abril 2018
Sèrie B
(ISIN ES0337937025)
Modificació qualificació de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Abril 2018
Sèrie C
(ISIN ES0337937033)
Modificació qualificació de “A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Maig 2018

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons