FONCAIXA FTGENCAT 4 F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTGENCAT 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64270861
Codi LEI: 549300U5421G1DGDUC92
Import de l'emissió: € 606.000.000
Data de constitució: 14 de juliol de 2006
Data de desemborsament: 19 de juliol de 2006
Dates de pagament: 25 de gener, 25 d'abril, 25 de juliol i 25 d'octubre
Data de liquidació: 10 de març de 2049
Marc legal: Article 33.1.d. de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/1054/2006, de 14 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie            Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
Sèrie AS € 251.200.000 Aaa (sf)(Moody’s) AA+sf (Fitch) Euribor 3M + 0,10% ES0338013008
Sèrie A (G) * € 326.000.000 Aa1(sf) (Moody’s) A+sf (Fitch) Euribor 3M + 0,04% ES0338013016
Sèrie B € 9.600.000 Aa1(sf) (Moody’s) A+sf (Fitch) Euribor 3M + 0,25% ES0338013024
Sèrie C € 7.200.000 A1(sf)(Moody’s) BBB+sf (Fitch) Euribor 3M + 0,60% ES0338013032
Sèrie D € 6.000.000 Ba1(sf)(Moody’s) BB-sf (Fitch) Euribor 3M + 2,70% ES0338013040
Sèrie E € 6.000.000 C(sf) (Moody’s) CCsf (Fitch) Euribor 3M + 4,00% ES0338013057

(*) La Sèrie A(G) està garantida per la Generalitat de Catalunya

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i A(G)
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,A(G) i B
Sèrie D subordinada respecte a les sèries AS,A(G), B i C
Sèrie E per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘AAA’ a ‘A+’ (Fitch Ratings) Desembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘AA-’ a ‘BBB’ (Fitch Ratings) Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘BBB+’ a ‘BB’ (Fitch Ratings) Desembre 2009
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘BB+’ a ‘B’ (Fitch Ratings) Desembre 2009
Sèrie E
(ISIN ES0338013057)
Modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘CC’ (Fitch Ratings) Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Baa2’ a ‘Ba1’ (Moody’s) Gener 2010
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘Ba1’ a ‘B3’ (Moody’s) Gener 2010
Sèrie D
(ISIN ES0338013032
Modificació qualificació de ‘Bsf’ a ‘CCCsf’ (Fitch) Agost 2011
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Febrer 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘Baa1(sf) (Moody’s) Juny 2012
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ (Moody’s) Juny 2012
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) Juny 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘A3(sf)’ (Moody’s) Juliol 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘A+sf’ a ‘A-sf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘BBBsf’ a ‘BB+sf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘BBsf’ a ‘B+sf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘A-sf’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Juliol 2013
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘BB+sf’ a ‘BBsf’ (Fitch) Juliol 2013
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘B+sf’ a ‘Bsf’ (Fitch) Juliol 2013
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A3(sf)’ (Moody’s) Abril 2014
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ (Moody’s) Abril 2014
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘B2(sf)’ a ‘B1(sf)’ (Moody’s) Abril 2014
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘BBsf’ a ‘BB+sf’ (Fitch) Juny 2016
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Bsf’ a ‘BB-sf’ (Fitch) Juny 2016
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de “Baa2(sf)’ a ‘A2(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’  (Moody’s) Març 2017
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de “B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de ‘BBBsf’ a ‘A+sf’ (Fitch) Maig 2017
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘BB+f’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Maig 2017
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘BB-sf’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Maig 2017
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de A2(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Desembre 2017
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de Ba1(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ Moody’s Desembre 2017
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de “B2(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ Moody’s Desembre 2017
Sèrie A(G)
(ISIN ES0338013016)
Modificació qualificació de Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Abril 2018
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de BBBsf’ a ‘A-sf’ Fitch Ratings Maig 2018
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de CCCsf’ a ‘B+sf’ Fitch Ratings Maig 2018
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Maig 2018
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de “Baa2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s Maig 2018
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A2(sf)’ Moody’s Març 2019
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s Març 2019
Sèrie B
(ISIN ES0338013024)
Modificació qualificació de ‘A-sf’ a ‘A+sf’ (Fitch) Abril 2019
Sèrie C
(ISIN ES0338013032)
Modificació qualificació de ‘BBBsf’ a ‘BBB+sf’ (Fitch) Abril 2019
Sèrie D
(ISIN ES0338013040)
Modificació qualificació de ‘B+sf’ a ‘BB-sf’ (Fitch) Abril 2019
Sèrie C
(ES0338013032)
Modificació qualificació de “A2(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Desembre 2019
Sèrie D
(ES0338013040)
Modificació qualificació de “Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s Desembre 2019

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons