FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTGENCAT 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65179939
Import de l'emissió: € 1.000.000.000
Data de constitució: 28 de Setembre de 2009
Data de desemborsament: 1 d'Octubre de 2009
Dates de pagament: 25 de Gener, 25 d'Abril, 25 de Juliol i 25 d'Octubre
Data de venciment legal: 1 d'Agost de 2051
Marc legal: Article 38.1.c. de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/1006/2009, de 6 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 174.000.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AA+(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,50% ES0337663001
SÈRIE AG(*) € 696.000.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,30% ES0337663019
SÈRIE B € 25.000.000 A3(sf) (Moody’s)
A(sf) (S&P)
Euribor 3M +1,25% ES0337663027
SÈRIE C € 105.000.000 Baa3(sf) (Moody’s)
BBB+(sf) (S&P)
Euribor 3M + 1,75% ES0337663035

(*) La Sèrie AG està garantida per l'aval de la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 25 d'Abril de 2011
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B

Pujar

Fullet informatiu


Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie AG
(ES0337663019)
Modificació qualificació de ‘AA+(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Juny 2011
Sèrie AG
(ES0337663019)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie AG
(ES0337663019)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

 

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons