FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA FTPYME 1, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-63347256
Import de l'emissió: € 600.000.000
Data de constitució: 27 de novembre de 2003
Data de desemborsament: 4 de desembre de 2003
Dates de pagament: 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
Data de liquidació: 15 de setembre de 2036
Marc legal: Ordre ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 de 29 d'abril i pel reial decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie              Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 185.000.000 AAAsf (Fitch)
Aaa(sf) (Moody's)
Euribor 3M + 0,20% ES0337803003
SÈRIE A2 € 89.900.000 AAAsf (Fitch)
Aaa(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,22% ES0337803011
SÈRIE A3G (*) € 223.500.000 AAAsf (Fitch)
Aaa(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,0618% ES0337803029
SÈRIE A3S € 56.000.000 AAAsf (Fitch)
Aaa(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,25% ES0337803037
SÈRIE B € 37.800.000 AAsf (Fitch)
Aa3(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,60% ES0337803045
SÈRIE C € 7.800.000 BBsf (Fitch)
Baa2(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 1,50% ES0337803052

(*) La Sèrie A3G està garantida per l'Estat.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A1 Soft bullet. Data de venciment 15-12-05
Sèrie A2 Soft bullet. Data de venciment 15-3-07
Sèries A3G, A3S, B i C, pass through
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.
La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries.

 Pujar

Fullet informatiu

FOLLET INFORMATIU

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0337803045)
Millora de qualificació de ‘A’ a ‘A+’ (Fitch) Novembre 2006
Sèrie C
(ISIN ES0337803052)
Modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BB’ (Fitch) Març 2009
Sèrie B
(ISIN ES0337803045)
Modificació qualificació de ‘A2’ a ‘Aa3’ (Moody’s) Febrer 2010
Sèrie B
(ISIN ES0337803045)
Modificació qualificació de ‘A+sf’ a ‘AAsf’ (Fitch) Agost 2011

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons