FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTPYME 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64985021
Import de l'emissió: € 1.176.400.000
Data de constitució: 13 de novembre de 2008
Data de desemborsament: 17 de novembre de 2008
Dates de pagament: 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol i 15 d'octubre
Data de Venciment Legal: 1 de setembre de 2050
Marc legal: Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 533.700.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,35% ES0337774006
SÈRIE AG (*) € 456.300.000 A3(sf) (Moody's)
AA-(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,50% ES0337774014
SÈRIE B € 27.500.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-(sf) (S&P)
Euribor 3M +1,25% ES0337774022
SÈRIE D € 82.500.000 Baa3(sf) (Moody’s)
BBB(sf) (S&P)
Euribor 3M + 1,75% ES0337774030
SÈRIE C € 76.400.000 C(sf) (Moody’s)
D(sf) (S&P)
Euribor 3M + 4,00% ES0337774048

(*) La Sèrie AG està garantida per l'aval de l'Estat.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 15 de gener de 2011
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu
 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie D
(ISIN ES0337774048)
modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poor's Julio 2010
Sèrie AG
(ES 0337774014)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Juny 2011
Sèrie B
(ES 0337774022)
modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Juny 2011
Sèrie AG
(ES 0337774014)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie AG
(ES 0337774014)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons