FonsCaixa Hipotecari 10, FTA

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA HIPOTECARIO 10, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-64575715
Import de l'emissió: € 1.512.000.000
Data de constitució: 24 de maig de 2007
Data de desemborsament: 29 de maig de 2007
Dates de pagament: 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
Data de liquidació: 1 d'abril de 2050
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie       Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 1.458.000.000 AA+(sf) (S&P)
Aa2(sf) (Moody’s)
EURIBOR 3M + 0,10% ES0337679007
SÈRIE B € 30.000.000 AA-(sf) (S&P)
Aa3(sf) (Moody’s)
EURIBOR 3M + 0,25% ES0337679015
SÈRIE C € 12.000.000 BBB(sf) (S&P)
Baa2(sf) (Moody’s)
EURIBOR 3M + 0,50% ES0337679023
SÈRIE D € 12.000.000 D(sf) (S&P)
C(sf) (Moody’s)
EURIBOR 3M + 1,50% ES0337679031

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Certificats de Transmissió Hipotecària (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la Sèrie A
Sèrie C subordinada respecte a la Sèrie B
Sèrie D subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie D
(ISIN ES0337679031)
Modificació qualificació de ‘ CCC-(sf) ’ a ‘ D(sf) ’ S&P. Setembre 2010
Sèrie A
(ISIN ES0337679007)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337679007)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons