FonsCaixa Hipotecari 11, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA HIPOTECARIO 11, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-65385536
Import de l'emissió: € 6.500.000.000
Data de constitució: 22 de juliol de 2010
Data de desemborsament: 27 de juliol de 2010
Dates de pagament: 16 de març, 16 de juny, 16 de setembre i 16 de desembre
Data de venciment Legal: 16 de setembre de 2053
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 6.110.000.000 Aa2(sf) (Moody’s)
AA+(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,80% ES0337790002
SÈRIE B € 97.500.000 A1(sf) (Moody’s)
AA(sf) (S&P)
Euribor 3M +1,25% ES0337790010
SÈRIE C € 292.500.000 B1(sf) (Moody’s)
A(sf) (S&P)
Euribor 3M + 1,75% ES0337790028

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Certificats de Transmissió Hipotecària (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A
Sèrie C subordinada respecte a les sèries A i B

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337790002)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337790002)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012

 

 

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons