FonsCaixa Hipotecari 2, F.T.H.

hipotecarios_fth_ca.jpg

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA HIPOTECARI 2, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-62507926
Import de l'emissió: € 600.000.000
Data de constitució: 22 de febrer de 2001
Data de desemborsament: 28 de febrer de 2001
Dates de pagament: 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol i 15 d'octubre
Data de liquidació: 15 de gener de 2049
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

SèrieImport inicialQualificació actualTipus d'interèsCodi ISIN
SÈRIE A € 580.500.000 A3(sf) (Moody's)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,15% ES0338203005
SÈRIE B € 19.500.000 A3(sf) (Moody's)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,40% ES0338203013

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
millora de qualificació de ‘A1’ a ‘Aa2’ Moody’s. Novembre 2005
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
millora de qualificació de ‘A’ a ‘A+’ Fitch. Març 2004
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
millora de qualificació de ‘A+’ a ‘AA’ Fitch. Setembre 2005
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
millora de qualificació de ‘AA’ a ‘AA+’ Fitch. Desembre 2006
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
millora de qualificació de ‘AA+’ a ‘AAA’ Fitch. Setembre 2008
Sèrie A
(ISIN ES0338203005)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0338203005)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A
(ISIN ES0338203005)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338203013)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons