FonsCaixa Hipotecari 3, F.T.H.

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA HIPOTECARI 3, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-62624523
Import de l'emissió: € 1.500.000.000
Data de constitució: 6 de juliol de 2001
Data de desemborsament: 13 de juliol de 2001
Dates de pagament: 25 de gener, 25 d'abril, 25 de juliol i 25 d'octubre
Data de liquidació: 25 de juliol de 2031
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie        Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 1.432.500.000 A3(sf) (Moody's)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,15% ES0338177001
SÈRIE B € 67.500.000 A3(sf) (Moody's)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,40% ES0338177019

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0338177019)
millora de qualificació de ‘A’ a ‘AA-’ Fitch. Septembre 2005
Sèrie B
(ISIN ES0338177019)
millora de qualificació de ‘AA-’ a ‘AA’ Fitch. Desembre 2006
Sèrie B
(ISIN ES0338177019)
millora de qualificació de ‘AA’ a ‘AA+’ Fitch. Setembre 2008
Sèrie A
(ISIN ES0338177001)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0338177001)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338177019)
Modificació qualificació de ‘AA+sf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A
(ISIN ES0338177001)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338177019)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons