FonsCaixa Hipotecari 6, F.T.H.

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA HIPOTECARI 6, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-63043632
Import de l'emissió: € 600.000.000
Data de constitució: 17 de desembre de 2002
Data de desemborsament: 19 de desembre de 2002
Dates de pagament: 25 de gener, 25 d'abril, 25 de juliol i 25 d'octubre
Data de liquidació: 25 d'abril de 2035
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 582.000.000 AA+(sf) (S&P)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,15% ES0338199005
SÈRIE B € 18.000.000 AA-(sf) (S&P)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,40% ES0338199013

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0338199013)
millora de qualificació de ‘A’ a ‘AA-’ S&P. Març 2006
Sèrie B
(ISIN ES0338199013)
millora de qualificació de ‘A’ a ‘AA-’ Fitch. Desembre 2006
Sèrie B
(ISIN ES0338199013)
millora de qualificació de ‘AA-’ a ‘AA’ Fitch. Octubre 2007
Sèrie A
(ISIN ES0338199005)
modificació de qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P. Maig 2012
Sèrie A
(ISIN ES0338199005)
Modificación calificación de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0338199013)
Modificación calificación de ‘AAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons