FonsCaixa Hipotecari 9, FTA

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA HIPOTECARIO 9, FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS
NIF: V-64159718
Import de l'emissió: € 1.500.000.000
Data de constitució: 29 de març de 2006
Data de desemborsament: 31 de març de 2006
Dates de pagament: 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
Data de liquidació: 1 de juliol de 2048
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie      Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 1.463.200.000 AA+(sf) (S&P)
A3(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,10% ES0337982005
SÈRIE B € 29.200.000 A(sf) (S&P)
A3(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,30% ES0337982013
SÈRIE C € 7.600.000 BBB-(sf) (S&P)
Baa2(sf) (Moody’s)
EURIBOR 3M + 0,55% ES0337982021

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Certificats de Transmissió Hipotecària ("pass through").
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la Sèrie A
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337982005)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337982005)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337982005)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337982013)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

 

 

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons