GC FTGENCAT II, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTGENCAT II, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-63145833
Import de l'emissió: € 950.000.000
Data de constitució: 28 de març del 2003
Data de desemborsament: 4 d'abril de 2003
Dates de pagament: 25 de gener, 25 d'abril, 25 de juliol i 25 d'octubre
Data de liquidació: 25 de juliol de 2025
Marc legal: Article 34.11 de la Llei 30/2002, del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/329/2003, del 4 de febrer, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AG (*) € 706.800.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
Euribor 3M + 0,11% ES0316872003
SÈRIE AS € 176.700.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,48% ES0316872011
SÈRIE BG (*) € 17.600.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,28% ES0316872029
SÈRIE BS € 17.600.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,70% ES0316872037
SÈRIE C € 31.300.000 A1(sf) (Moody’s)
Asf (Fitch)
EURIBOR 3M + 1,45% ES0316872045

(*) Les Sèries AG i BG estan garantides per la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (pass through).
Subordinació: Les sèries BG i BS estan subordinades a les sèries AG i AS.
La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries.

Pujar

Fullet informatiu


Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie BS
(ISIN ES0316872037)
millora de qualificació de ‘A+’ a ‘AA’ Fitch. Novembre 2006
Sèrie C
(ISIN ES0316872045)
millora de qualificació de ‘BBB+’ a ‘A’ Fitch. Novembre 2006
Sèrie BS
(ISIN ES0316872037)
millora de qualificació de ‘AA’ a ‘AAA’ Fitch. Novembre 2009
Sèrie AS
(ISIN ES0316872011)
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie BG
(ISIN ES0316872029)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie BS
(ISIN ES0316872037)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie C
(ISIN ES0316872045)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s. Novembre 2010

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons