GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65008799
Import de l'emissió: € 238.000.000
Data de constitució: 18 de desembre de 2008
Data de desemborsament: 22 de desembre de 2008
Dates de pagament: 18 de març, 18 de juny, 18 de setembre i 18 de desembre
Data de venciment legal: 30 de novembre 2047
Marc legal: Article 35.1.c. de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/753/2008, de 3 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 50.400.000 Aaa(sf) (Moody's) Euribor 3M + 0,35% ES0341072009
SÈRIE AG (*) € 77.600.000 A3(sf) (Moody's) Euribor 3M + 0,50% ES0341072017
SÈRIE B € 48.000.000 Aa2(sf) (Moody's) Euribor 3M + 1,25% ES0341072025
SÈRIE C € 24.000.000 A1(sf) (Moody's) Euribor 3M + 1,75% ES0341072033
SÈRIE D € 38.000.000 Ca(sf) (Moody's) Euribor 3M + 4,00% ES0341072041

(*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya.

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs ("pass through")
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Fullet informatiu


Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie AG
(ES0341072017)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Juny 2011
Sèrie AG
(ES0341072017)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ES0341072025)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Octubre 2014
Sèrie C
(ES0341072033)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Octubre 2014
Sèrie B
(ES0341072025)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Gener 2015

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons