GC FTGENCAT SABADELL 1, FTA

Dades bàsiques

Nom: GC FTGENCAT SABADELL 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64030745
Import de l'emissió: € 500.000.000
Data de constitució: 2 de desembre de 2005
Data de desemborsament: 7 de desembre de 2005
Dates de pagament: 19 de març, 19 de juny, 19 de setembre i 19 de desembre
Data de venciment legal: 28 de novembre de 2023
Característica: Fons Obert per l’actiu. Dates de compra de nous actius: 19 de setembre 2006, 19 de març 2007, 19 de setembre 2007 i 19 de març 2008
Marc legal: Article 29.14 de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/2186/2005, de 16 de juny, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

SèrieImport inicialQualificació actualTipus d'interèsCodi ISIN
SÈRIE AS € 128.900.000 AAAsf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,15% ES0341152009
SÈRIE AG (*) € 345.600.000 AA+sf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,04% ES0341152017
SÈRIE B € 19.800.000 BBsf(Fitch) EURIBOR 3M + 0,42% ES0341152025
SÈRIE C € 5.700.000 CCCsf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,78% ES0341152033

(*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya.
 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els drets de crèdit derivats d' arrendaments financiers (pass through)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B
Amortització: 19 de juny de 2008 primera amortització principal bons

Pujar

Fullet informatiuAquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Fitch

 

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie AG
(ISIN ES0341152017)
modificació qualificació de 'AAA' a 'AA+' Fitch Març 2009
Sèrie B
(ISIN ES0341152025)
modificació qualificació de 'A' a 'BBB' Fitch Març 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341152033)
modificació qualificació de 'BBB' a 'BB' Fitch Març 2009
Sèrie AG
(ISIN ES0341152017)
modificació qualificació de 'AA+' a 'AA' Fitch Febrer 2010
Sèrie B
(ISIN ES0341152025)
modificació qualificació de 'BBB' a 'B' Fitch Febrer 2010
Sèrie C
(ISIN ES0341152033)
modificació qualificació de 'BB' a 'CCC' Fitch Febrer 2010
Sèrie AG
(ISIN S0341152017)
modificació qualificació de ‘AAsf’ a ‘Asf’ Fitch Ratings. Febrer 2011
Sèrie B
(ISIN ES0341152025)
modificació qualificació de ‘Bsf’ a ‘CCCsf’ Fitch Ratings. Febrer 2011
Sèrie C
(ISIN ES0341152033)
Modificació qualificació de ‘CCCsf’ a ‘CCsf’ Fitch Ratings. Febrer 2011
Sèrie AG
(ISIN S0341152017)
Modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘A+sf’ Fitch Ratings. Febrer 2012
Sèrie B
(ISIN ES0341152025)
Modificació qualificació de ‘CCCsf’ a ‘Bsf’ Fitch Ratings. Febrer 2012
Sèrie C
(ISIN ES0341152033)
Modificació qualificació de ‘CCsf’ a ‘CCCsf’ Fitch Ratings. Febrer 2012
Sèrie AG
(ISIN S0341152017)
Modificació qualificació de ‘A+sf’ a ‘Asf’ (Fitch) Novembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0341152025)
Modificació qualificació de ‘Bsf’ a ‘BBsf’ (Fitch) Novembre 2012
Sèrie AG
(ISIN S0341152017)
Modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘AA+sf’ (Fitch) Novembre 2014

Pujar

 

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons