GC FTPYME PASTOR 4, FTA

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME PASTOR 4, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIU
NIF: V-64366412
Import de l'emissió: € 630.000.000
Data de constitució: 10 de novembre de 2006
Data de desemborsament: 15 de novembre de 2006
Dates de pagament: 15 de gener, 15 d’abril, 15 de juliol i 15 d’octubre
Data de liquidació: 15 de juliol de 2045
Marc legal: Ordre Ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l’Ordre ECO/1064/2003 de 29 d’abril, pel Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 260.000.000 Aaa(sf) (Moody's)
AAA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,05% ES0332233008
SÈRIE A2 € 256.600.000 Aa2(sf) (Moody's)
AA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,14% ES0332233016
SÈRIE A3 (G) *  € 50.400.000 A3(sf) (Moody's)
AA-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,01% ES0332233024
SÈRIE B € 15.800.000 Aa2(sf) (Moody’s)
A-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,20% ES0332233032
SÈRIE C € 15.700.000 Baa1(sf) (Moody's)
B+(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,29% ES0332233040
SÈRIE D € 18.900.000 Caa2(sf) (Moody's)
CCC-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,53% ES0332233057
SÈRIE E € 12.600.000 Ca(sf) (Moody's)
D(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 2,40% ES0332233065

(*) La Sèrie A3(G) està garantida per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie A2 subordinada respecto a las series A1
Sèrie A3(G) subordinada respecto a las series A1, A2
Sèrie B subordinada respecte a les sèries A1, A2 i A3(G)
Sèrie C subordinada respecte a les sèries A1,A2,A3(G) i B
Sèrie D subordinada respecte a les sèries A1,A2,A3(G), B i C
Sèrie E subordinada respecte a les sèries A1,A2,A3(G), B, C i D

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu


 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘Aa2’ a ‘Aa3’ Moody's. Setembre 2008
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘A2’ a ‘Baa1’ Moody's. Setembre 2008
Sèrie D
(ISIN ES0332233057)
modificació qualificació de ‘Baa3’ a ‘Ba3’ Moody's. Setembre 2008
Sèrie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘Ba3’ a ‘Caa1’ Moody's. Setembre 2008
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘AA’ a ‘AA-’ Standard and Poor's. Gener 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘A’ a 'BBB’Standard and Poor's. Gener 2009
Sèrie D
(ISIN ES0332233057)
modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BB’ Standard and Poor's. Gener 2009
Sèrie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘BB’ a ‘B’ Standard and Poor's. Gener 2009
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘AA-’ a ‘A’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BBB-’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘Aa3’ a ‘A2’ Moody's . Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘Baa1’ a ‘Ba2’ Moody's Desembre 2009
Sèrie D
(ISIN ES0332233057)
modificació qualificació de ‘Ba3’ a ‘Caa2’ Moody's Desembre 2009
Sèrie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘Caa1’ a ‘Caa3’ Moody's Desembre 2009
Sèrie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘CCC(sf)’ S&P Febrer 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0332233016)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332233024)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf) S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie D
(ISIN ES0332233057)
modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘CCC(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘CCC(sf)’ a ‘CCC-(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0332233016)
modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332233024)
modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332233024)
modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie E
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘CCC-(sf)’ a ‘D(sf)’ S&P Març 2013
Serie E
(ISIN ES0332233065)
modificació qualificació de ‘Caa3(sf)’ a ‘Ca(sf)’ Moody’s Abril 2013
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Maig 2013
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P Maig 2013
Sèrie D
(ISIN ES0332233057)
modificació qualificació de ‘CCC(sf)’ a ‘CCC-(sf)’ S&P Maig 2013
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Octubre 2014
Sèrie C
(ISIN ES0332233040)
modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s Octubre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0332233032)
Modificació qualificació de 'A1(sf)' a 'Aa2(sf)' Moody's Juliol 2015

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons