GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME SABADELL 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64381593
Import de l'emissió: € 1.250.000.000
Data de constitució: 23 de novembre de 2006
Data de desemborsament: 28 de novembre de 2006
Dates de pagament: 19 de gener, 19 d'abril, 19 de juliol i 19 d'octubre
Data de liquidació: 31 de març de 2039
Marc legal: Ordre Ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 de 29 d'abril i pel Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 220.000.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,07% ES0332234006
SÈRIE A2 € 880.300.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,13% ES0332234014
SÈRIE A3 (G) * € 82.800.000 A1(sf) (Moody’s)
AA+sf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,01% ES0332234022
SÈRIE B € 40.000.000 A1(sf) (Moody’s)
BBBsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,30% ES0332234030
SÈRIE C € 26.900.000 Caa1(sf) (Moody’s)
CCCsf (Fitch)
EURIBOR 3M + 0,58% ES0332234048

(*) La Sèrie A3(G) està garantida per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortizaci: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (pass through).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèrie A1, A2 i A3(G)
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

Fitch

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0332234030)
modificació qualificació de ‘A+’ a ‘BBB’ Fitch Ratings. Febrer 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332234048)
modificació qualificació de ‘BBB’ a 'B’ Fitch Ratings. Febrer 2009
Sèrie A2
(ISIN ES0332234014)
Modificació qualificació de ‘AAA’ a ‘AA’ Fitch Ratings. Novembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0332234030)
Modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BB’’ Fitch Ratings. Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332234048)
Modificació qualificació de ‘B’ a ‘CCC’ Fitch Ratings. Novembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0332234030)
Modificació qualificació de ‘A2’ a ‘Baa2’ Moody’s. Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332234048)
Modificació qualificació de ‘Baa3’ a ‘Caa3’ Moody’s Novembre 2009
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA+sf’ Fitch Octubre 2010
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘AA+sf’ a ‘AAsf’ Fitch Octubre 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0332234014)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0332234014)
Modificació qualificació de ‘AAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘AAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0332234014)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0332234030)
Modificació qualificació de ‘BBsf’ a ‘BBBsf’ (Fitch) Juliol 2012
Sèrie C
(ISIN ES0332234048)
Modificació qualificació de ‘Caa3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ Moody’s Abril 2013
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Març 2014
Sèrie A3(G)
(ISIN ES0332234022)
Modificació qualificació de ‘AA-sf’ a ‘AA+sf’ Fitch Maig 2014
Sèrie B
(ISIN ES0332234030)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘A1 (sf)’ (Moody’s) Octubre 2014

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons