GC SABADELL 1, F.T.H.

Dades bàsiques

Nom: GC SABADELL 1, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-63568646
Import de l'emissió: € 1.200.000.000
Data de constitució: 12 de juliol de 2004
Data de desemborsament: 20 de juliol de 2004
Dates de pagament: 20 de març, 20 de juny, 20 de setembre i 20 de desembre
Data de liquidació: 20 de juny de 2038
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie        Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 150.000.000 Aaa(sf) (Moody's)
AAA(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,06% ES0316874009
SÈRIE A2 € 1.020.600.000 Aa2(sf) (Moody’s)
BBB+(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,17% ES0316874017
SÈRIE B € 19.200.000 Baa2(sf)(Moody’s)
BB+(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,42% ES0316874025
SÈRIE C € 10.200.000 Ba1(sf) (Moody's)
BB+(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,78% ES0316874033

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Sèrie A1 Soft bullet. Data de venciment 20-12-05 Sèries A2, B i C, segons es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a les sèries A1 i A2.
La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P Juny 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Febrer 2012
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa1 (sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa2 (sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘A-(s)f’ a
‘BBB - (sf)’ (S&P)
Febrer 2013
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘A-(s)f’ a ‘BB(sf)’ (S&P) Febrer 2013
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de ‘BBB(s)f’ a ‘BB (sf)’ (S&P) Febrer 2013
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘Ba2 (sf)’ (Moody’s) Juny 2013
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘B1 (sf)’ (Moody’s) Juny 2013
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a
‘A3(sf)’ (Moody’s)
Febrer 2014
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1 (sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1 (sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba3 (sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a Aa2(sf) (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a Baa2(sf) (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’a Ba2(sf) (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a BBB(sf) (S&P) Març 2015
Sèrie B
(ISIN ES0316874025)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a BB+(sf) (S&P) Març 2015
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a BB+(sf) (S&P) Març 2015
Sèrie C
(ISIN ES0316874033)
Modificació qualificació de Ba2(sf) a Ba1(sf) (Moody's) Juliol 2015
Sèrie A2
(ISIN ES0316874017)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a BBB+(sf)(S&P ) Gener 2016

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons