GC SABADELL EMPRESAS 4, FTA

Dades bàsiques

 
Nom: GC SABADELL EMPRESAS 4, FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65124117
Import de l´emissió: € 620.000.000
Data de constitució: 10 de juny de 2009
Data de desemborsament: 15 de juny de 2009
Dates de pagament: 16 de març, 16 de juny, 16 de setembre i 16 de desembre
Data de venciment legal: 30 d'abril de 2035
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
 
SÈRIE A € 525.800.000 A3(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)
Euribor 3M
+ 0,55%
ES0316876004
SÈRIE B € 25.100.000 A3(sf) (Moody’s) Euribor 3M
+ 1,25%
ES0316876012
SÈRIE C € 69.100.000 Ba2(sf) (Moody’s) Euribor 3M
+ 1,75%
ES0316876020

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A1 "soft bullet"
Sèrie B i C conforme es vagin amortitzant els Leasings
("pass through")
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèrie A
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0316876004)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ Moody’s. Novembre 2011
Sèrie A
(ES0316876004)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A
(ES0316876004)
Modificació qualificació de ‘AAA(s)f’ a A(high)(sf) (DBRS)” Gener 2013
Sèrie A
(ES0316876004)
Modificació qualificació de ‘A(high)(sf)’ a AAA(sf) (DBRS)” Gener 2013

Pujar

 

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons