No mostrar més aquest missatge

Òrgans de Govern

Consell d'Administració:  
President: Àlex València Baeza
Consellers:

Xavier Jaumandreu Patxot
María del Carmen Gimeno Olmos
Juan Cebrian Torallas
Manel Marcet Alcaraz

Secretari (no conseller): Claudi Rossell Piedrafita
Sotssecretària (no consellera): María del Camino Montero Sainz
Director general: Xavier Jaumandreu Patxot