CAIXABANK PYMES 12, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V02650646
Codi LEI: 959800DW0XW7DP9M3B33
Import de l'emissió: € 2.550.000.000,00
Data de constitució: 17 de Novembre de 2020
Data de desemborsament: 20 de Novembre de 2020
Dates de pagament: 16 de Març, 16 de Juny, 16 de Setembre i 16 de Desembre
Data de venciment legal: 16 de Setembre de 2062
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 2.193.000.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)

0,30%

ES0305516009
SÈRIE B € 357.000.000 B2(sf) (Moody’s)
BBB(sf) DBRS

0,50%

ES0305516017

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitucióó

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Subir

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS QUALIFICACIÓ BONS:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305516009)
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS Juliol 2021
Sèrie B
(ES0305516017)
Modificació qualificació de “B(low)(sf) a B(high)(sf)” DBRS Juliol 2021
Sèrie A
(ES0305516009)
Modificació qualificació de “AA(sf) a AA(high)(sf)” DBRS Juliol 2022
Sèrie B
(ES0305516017)
Modificació qualificació de “B(high)(sf) a BB(low)(sf)” DBRS Juliol 2022
Sèrie B
(ES0305516017)
Modificació qualificació de “BB(low)(sf) a BB(high)(sf)” DBRS Juliol 2023
Sèrie A
(ES0305516009)
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS Juliol 2024
Sèrie B
(ES0305516017)
Modificació qualificació de “BB(high)(sf) a BBB(sf)” DBRS Juliol 2024

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons