CAIXABANK PYMES 13, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 13, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V56560725
Codi LEI: 959800Y9JF62FHK2ZY45
Import de l'emissió: € 3.000.000.000
Data de constitució: 14 de Novembre de 2023
Data de desemborsament: 17 de Novembre de 2023
Dates de pagament: 18 de Gener, 18 d’Abril, 18 de Juliol i 18 d’Octubre
Data de venciment legal: 18 d’Abril de 2047
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 2.610.000.000 Aa3(sf) (Moody’s)
AA(sf) (DBRS)

2,50%

ES0305750004
SÈRIE B € 390.000.000 Caa1(sf) (Moody’s)
BB(sf)” DBRS

2,75%

ES0305750012

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

-  Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Subir

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS QUALIFICACIÓ BONS:

Canvis Qualificació Bons

Pujar

 • Contrapartides Contractes

  [No hi ha arxius]
 • Fets rellevants

  [No hi ha arxius]
 • Dades del trimestre corrent

  [No hi ha arxius]
 • Dades sobre l’última Data de Pagament

  [No hi ha arxius]
 • Informes mensuals

  [No hi ha arxius]
 • Informes trimestrals

  [No hi ha arxius]
 • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  [No hi ha arxius]
 • Memòria anual

  [No hi ha arxius]
 • Informe d'impagaments i bons

  [No hi ha arxius]