CaixaBank Consumo 4, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88094768
Codi LEI: 959800PHS64TYRC7SF75
Import de l'emissió: € 1.700.000.000
Data de constitució: 28 de Maig 2018
Data de desemborsament: 31 de Maig de 2018
Dates de pagament: 23 de Gener, 23 d’Abril, 23 de Juliol y 23 d’Octubre
Data de Venciment Legal: 23 de Juliol de 2056
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN

Sèrie A

1.564.000.000

Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)

1,5%

ES0305343008

Sèrie B

136.000.000

B1(sf) (Moody’s)
BB(high)(sf) (DBRS)

2,5%

ES0305343016

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0305343008)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Novembre 2019
Sèrie A
(ISIN ES0305343008)
Modificació qualificació de ‘AA(low)(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS Març 2020
Sèrie A
(ISIN ES0305343008)
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’ DBRS Abril 2021
Sèrie A
(ISIN ES0305343008)
Modificació qualificació de ‘AA(high)(sf)’ a ‘AAA(sf)’ DBRS Març 2022

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals - CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons