CAIXABANK PYMES 10, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88205455
Codi LEI: 9598001D1YRW2VPRKF25
Import de l'emissió: € 3.325.000.000
Data de constitució: 22 de Novembre de 2018
Data de desemborsament: 27 de Novembre de 2018
Dates de pagament: 25 de Gener, 25 d’Abril, 25 de Juliol i 25 d’Octubre
Data de venciment legal: 25 d’Octubre de 2051
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A €2.793.000.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf)” DBRS
AAASF (Scope)
EURIBOR
3M+1% 
ES0305380000
SÈRIE B € 532.000.000 B2(sf) (Moody’s)
CCC(sf) (DBRS)
BB-SF (Scope)
EURIBOR
3M+1,25%
ES0305380018

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

Scope

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie A
(ES0305380000)
Modificació qualificació de “AA(low)(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS Novembre 2019
Sèrie B
(ES0305380018)
Modificació qualificació de “CCC(sf) ’ a ‘CCC(high)(sf)’ DBRS Novembre 2019
Sèrie B
(ES0305380018)
Modificació qualificació de ‘CCC(high)(sf)’ a ‘CCC(sf)’ DBRS Novembre 2020
Sèrie A
(ES0305380000)
Modificació qualificació de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Gener 2021
Sèrie A
(ES0305380000)
Modificació qualificació de “AA(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’ DBRS Abril 2021
Sèrie B
(ES0305380018)
Modificació qualificació de “Caa2(sf) a B2(sf)” Moody’s Juny 2022
Sèrie B
(ES0305380018)
Modificació qualificació de “BBSF a BB-SF” Scope Desembre 2022
Sèrie A
(ES0305380000)
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) a AAA(sf)”  DBRS Juliol 2023

Pujar