No mostrar més aquest missatge

CAIXABANK PYMES 9, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-67090605
Codi LEI: 95980027J2U300NH5023
Import de l'emissió: € 1.850.000.000,00
Data de constitució: 22 de Novembre de 2017
Data de desemborsament: 28 de Novembre de 2017
Dates de pagament: 18 de Març, 18 de Juny, 18 de Setembre i 18 de Desembre
Data de venciment legal: 18 de Març de 2053
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 1.628.000.000 A1(sf) (Moody’s)
A(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,00% ES0305292007
SÈRIE B € 222.000.000 Caa3(sf) (Moody’s)
CCC(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,25% ES0305292015

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘A(low)(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ DBRS Novembre 2018

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons