FONCAIXA PYMES 3, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA PYMES 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65914228
Import de l'emissió: € 2.400.000.000
Data de constitució: 22 de Novembre de 2012
Data de desemborsament: 26 de Novembre de 2012
Dates de pagament: 15 de Gener, 15 d’Abril, 15 de Juliol i 15 d’Octubre
Data de Venciment Legal: 15 de Juliol de 2046
Marc legal: El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 2.040.000.000 A-(sf) (S&P)
A(sf) (DBRS)
Euribor 3M + 0,30% ES0338016001
SÈRIE B € 360.000.000 NR (S&P)
BBB(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M + 0,50% ES0338016019

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

S&P

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Serie B
(ISIN ES0338016019)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a
‘BB (high)(sf)’ (DBRS)
Abril 2014
Serie B
(ISIN ES0338016019)
Modificació qualificació de ‘BB(high)(sf)’ a
‘BBB(high)(sf)’ (DBRS) 
Abril 2015

Pujar

 

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons