FONCAIXA PYMES 4, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA PYMES 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-66166349
Import de l'emissió: € 645.000.000,00
Data de constitució: 21 de Novembre de 2013
Data de desemborsament: 25 de Novembre de 2013
Dates de pagament: 18 de Març, 18 de Juny, 18 de Setembre i 18 de Desembre
Data de Venciment Legal: 18 de Setembre de 2046
Marc legal: El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 516.000.000 Aa2(sf) (Moody’s)
A(sf) (DBRS)
Euribor 3M + 1,25% ES0337885000
SÈRIE B € 129.000.000 Baa1(sf) (Moody’s)
B(low)(sf) (DBRS)
Euribor 3M + 1,50% ES0337885018

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

Moody’s

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337885000)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a A1(sf) (Moody’s )” Setembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0337885018)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a Ba1(sf) (Moody’s )” Setembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0337885018)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ Moody’s Gener 2015
Sèrie A
(ISIN ES0337885000)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a Aa2(sf) (Moody’s) Juliol 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337885018)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a Baa1(sf) (Moody’s) Juliol 2015

 

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons