FONCAIXA PYMES 5, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA PYMES 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-66417213
Import de l'emissió: € 1.830.000.000,00
Data de constitució: 25 de Novembre de 2014
Data de desemborsament: 28 de Novembre de 2014
Dates de pagament: 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre
Data de Venciment Legal: 19 de Setembre de 2047
Marc legal: El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 1.555.500.000 Aa3(sf) (Moody’s )
A(low)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+1,25% ES0305051007
SÈRIE B € 274.500.000 B2(sf) (Moody’s)
B(low)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M+1,50% ES0305051015

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

Moody’s

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0305051007)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A2(sf)’ Moody’s Gener 2015
Sèrie A
(ISIN ES0305051007)
Modificació qualificació de 'A2(sf)' a 'Aa3(sf)' Moody’s Juliol 2015

 

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons