FONCAIXA PYMES 6, F.T.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA PYMES 6, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66626326
Codi LEI: 959800PEQQZFY2CFEU69
Import de l'emissió: € 1.120.000.000,00
Data de constitució: 16 d’Octubre de 2015
Data de desemborsament: 22 d’Octubre de 2015
Dates de pagament: 25 de Gener, 25 d’Abril, 25 de Juliol i 25 d’Octubre
Data de venciment legal: 25 de Juliol de 2050
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 918.400.000 Aa1(sf) (Moody’s)
A (sf) (DBRS)
AAASF (Scope)
Euribor 3M+1,25% ES0305096002
SÈRIE B € 201.600.000 B2(sf) (Moody’s)
CCC(high)(sf) (DBRS)
BBSF (Scope Ratings)
Euribor 3M+1,50% ES0305096010

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

Moody’s

Scope

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305096002)
Modificació qualificació de 'A(low)(sf)' a 'A(sf)' DBRS Agost 2016
Sèrie A
(ES0305096002)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Març 2017
Sèrie B
(ES0305096010)
Modificació qualificació de ‘Caa2(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s Març 2017
Sèrie B
(ES0305096010)
Modificació qualificació de ‘CCC(low)(sf)’ a ‘CCC(high)’ DBRS Juliol 2017
Sèrie B
(ES0305096010)
Modificació qualificació de ‘B+SF’ a ‘BBSF’ Scope Ratings Octubre 2017
Sèrie A
(ES0305096002)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Abril 2018
Serie B
(ES0305096010)
Modificació qualificació de “B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ Moody’s Maig 2018

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons