GAUDI III

Dades bàsiques

Nom: GAUDI III
Identificador Únic: 7CUNS533WID6K7DGFI87N201901
Import de l'Emissió: € 1.282.051.282,05
Data Emissió: 1 de març de 2019
Data Cartera Inicial: 28 de febrer de 2019  
Dates de Pagament: 30 de gener / abril / juliol /octubre
Data Venciment Legal: 28 de febrer de 2029   
Marc legal: Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels trams

Trams Import "Guarantee Fee Rate" Index Referència
Senior 1.167.948.717,95
Threshold 14.102.564,10
Notional 100.000.000,00 6,00% / 4,60% Interes Fixe

 

Pujar

Documentació Oficial

Financial Guarantee