FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65615536
Import de l'emissió: € 1.130.000.000,00
Data de constitució: 22 de Juliol de 2011
Data de desemborsament: 27 de Juliol de 2011
Dates de pagament: 25 de Gener, 25 d’Abril, 25 de Juliol i 25 d’Octubre
Data de venciment legal: 25 d’Abril de 2052
Marc legal: El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 960.500.000 Aa2(sf) (Moody's)
A(high)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M + 1,00% ES0337605002
SÈRIE B € 169.500.000 Baa1(sf) (Moody's)
BBB(low)(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M + 2,00% ES0337605010

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

 

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

Moody's

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’ DBRS Juny 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337605010)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s Maig 2013
Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a A1(sf) (Moody’s )” Setembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0337605010)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a Baa3(sf) (Moody’s )” Setembre 2014
Sèrie A
(ISIN ES0337605002)
Modificació qualificació de “A1(sf)’ a Aa2(sf) (Moody’s)” Juliol 2015
Sèrie B
(ISIN ES0337605010)
Modificació qualificació de “Baa3(sf)’ a Baa1(sf) (Moody’s )” Juliol 2015

 

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons