FONCAIXA PYMES 7, F.T.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA PYMES 7, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66655093
Codi LEI: 959800B6KSUD3FH10P91
Import de l'emissió: € 2.530.000.000,00
Data de constitució: 26 de Novembre de 2015
Data de desemborsament: 1 de Desembre de 2015
Dates de pagament: 18 de Març, 18 de Juny, 18 de Setembre i 18 de Desembre
Data de venciment legal: 18 de Desembre de 2048
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 2.150.500.000 Aa1(sf) (Moody’s)
A (sf) (DBRS)
AAASF (Scope Ratings)
Euribor 3M+1,25% ES0305104004
SÈRIE B € 379.500.000 B2(sf) (Moody’s)
BB(high)(sf) (DBRS)
BBSF (Scope Ratings)
Euribor 3M+1,50% ES0305104012

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Sèrie A, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

Scope

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305104004)
Modificació qualificació de 'A(low)(sf)' a 'A(sf)' DBRS Agost 2016
Sèrie A
(ES0305104004)
Modificació qualificació de ‘A+SF’ a ‘AASF’ SCOPE Novembre 2016
Sèrie A
(ES0305104004)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Març 2017
Sèrie B
(ES0305104012)
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B2(sf)’ Moody’s Març 2017
Sèrie B
(ES0305104012)
Modificació qualificació de ‘CCC(high)(sf)’ a ‘B(sf)’ DBRS Juliol 2017
Sèrie A
(ES0305104004)
Modificació qualificació de ‘AASF’ a ‘AAASF’ Scope Ratings Octubre 2017
Sèrie B
(ES0305104012)
Modificació qualificació de ‘B-SF’ a ‘BBSF’ Scope Ratings Octubre 2017
Sèrie A
(ES0305104004)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Abril 2018
Sèrie B
(ES0305104012)
Modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘BB(high)(sf) DBRS Juny 2018

Pujar

  • Contrapartidas contratos

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons