No mostrar més aquest missatge

CAIXABANK PYMES 8, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 8, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66895251
Codi LEI: 959800K38HNJ799Z8C30
Import de l'emissió: € 2.250.000.000,00
Data de constitució: 23 de Novembre de 2016
Data de desemborsament: 29 de Novembre de 2016
Dates de pagament: 18 de Gener, 18 d’Abril, 18 de Juliol i 18 d’Octubre
Data de venciment legal: 19 de Gener de 2054
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 1.957.500.000 Aa1(sf) (Moody’s)
A(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,25% ES0305215008
SÈRIE B € 292.500.000 Caa1(sf) (Moody’s)
CC(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,50% ES0305215016

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305215008)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ Moody’s Juliol 2017
Sèrie A
(ES0305215008)
Modificació qualificació de ‘A(low)(sf)’ a ‘A(sf)’ DBRS Novembre 2017
Sèrie A
(ES0305215008)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Març 2018
Sèrie B
(ES0305215016)
Modificació qualificació de ‘Caa2(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ Moody’s  Març 2018
Sèrie A
(ES0305215008)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Abril 2018

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons