GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A

Dades bàsiques

 
Nom: GC SABADELL EMPRESAS 2, FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64829492
Import de l'emissió: € 1.000.000.000
Data de constitució: 19 de març de 2008
Data de desemborsament: 27 de març de 2008
Dates de pagament: 17 de març, 17 de juny, 17 de setembre i 17 de desembre
Data de venciment legal: 4 de març de 2031
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

SèrieImport inicialQualificació actualTipus d'interèsCodi ISIN
 
SÈRIE A1 € 200.000.000 AAA(sf) (S&P) Euribor 3M
+ 0,35%
ES0316875006
SÈRIE A2 € 747.500.000 A-(sf) (S&P)
A(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M
+ 0,55%
ES0316875014
SÈRIE B € 40.000.000 B(sf) (S&P) Euribor 3M
+ 1,25%
ES0316875022
SÈRIE C € 12.000.000 CCC-(sf) (S&P) Euribor 3M
+ 1,75%
ES0316875030

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Sèrie A1 "soft bullet"
Sèrie A2, B i C conforme es vagin amortitzant els Leasings ("pass through")
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèrie A1 i A2
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie A2
(ISIN ES0316875014)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0316875022)
modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘BBB-(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie C
(ISIN ES0316875030)
modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘CCC(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0316875022)
Modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a B(sf) (S&P) Desembre 2011
Sèrie C
(ISIN ES0316875030)
Modificació qualificació de ‘CCC(sf)’ a CCC-(sf) (S&P) Desembre 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0316875014)
Modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P
 
Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0316875014)
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ DBRS Març 2012

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons