FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA FTGENCAT 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64723661
Codi LEI: 5493001ZBSCJ9VHMRM32
Import de l'emissió: € 1.026.500.000
Data de constitució: 27 de novembre de 2007
Data de desemborsament: 30 de novembre de 2007
Dates de pagament: 10 de gener, 10 d'abril, 10 de juliol i 10 d'octubre
Data de venciment legal: 1 d'abril de 2053
Característica: Fons Obert per l'actiu. Dates de compra de nous actius: 10 d'abril de 2008, 10 d'octubre de 2008, 10 d'abril de 2009, 10 d'octubre de 2009 i 10 d'abril de 2010.
Marc legal: Article 35.1.c. de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/2401/2007, de 6 de juliol, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie             Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 513.100.000 A3(sf) (Moody's) AA-(sf) (S&P) Euribor 3M + 0,20% ES0337782009
SÈRIE AG(*) € 449.400.000 Aa1(sf)(Moody’s) AAA (sf)(S&P) Euribor 3M + 0,10% ES0337782017
SÈRIE B € 21.000.000 Aa1(sf) (Moody’s) AA+(sf)(S&P) Euribor 3M + 0,50% ES0337782025
SÈRIE C € 16.500.000  Aa1(sf) (Moody’s) BBB(sf)(S&P) Euribor 3M + 0,95% ES0337782033
SÈRIE D € 26.500.000 C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) Euribor 3M + 4,00% ES0337782041

(*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 10 de juliol de 2010
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

 Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘Aa3’ a ‘A3’ Moody’s. Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘Baa3’ a ‘Ba1’ Moody’s. Desembre 2009
Sèrie D
(ISIN ES0337782041)
Modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poors. Maig 2010
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s. Octubre 2010
Sèrie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘AA-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘BBB+(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A2(sf) Moody’s Juny 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s Juny 2012
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s Juny 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie AS
(ISIN ES0337782009)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘B1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘BBB-(sf) S&P Juny 2013
Serie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P Juny 2013
Serie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘CCC+(sf)’ S&P Juny 2013
Serie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s Gener 2015
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Gener 2016
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) Març 2017
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de B+(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Març 2017
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de CCC+(sf)’ a ‘B(sf)’ S&P Març 2017
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Desembre 2017
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de Ba1(sf)’ a ‘Baa1(sf) Moody’s Desembre 2017
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de B3(sf)’ a ‘Ba3(sf) Moody’s Desembre 2017
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf) Moody’s Abril 2018
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de Baa1(sf)’ a ‘A1(sf) Moody’s Maig 2018
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de Ba3(sf)’ a ‘Ba2(sf) Moody’s Maig 2018
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Març 2019
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s Març 2019
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘AA(sf) S&P Març 2019
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Març 2019
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P Març 2019
Sèrie C
(ES0337782033)
Modificació qualificació de “Ba1(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ Moody’s Desembre 2019
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA+(sf) S&P Setembre 2021
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de ‘A-(sf) ’ a ‘A(sf)’ S&P Setembre 2021
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de ‘B+(sf)’ a ‘BB+(sf)’ S&P Setembre 2021
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de “Baa3(sf) a Baa1(sf)” Moody’s Gener 2022
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de “Baa1 (sf) a A2 (sf)” Moody’s Agost 2022
Sèrie AG
(ISIN ES0337782017)
Modificació qualificació de “AA+ (sf) a AAA (sf)” S&P Març 2023
Sèrie B
(ISIN ES0337782025)
Modificació qualificació de“A (sf) a AA+ (sf)”  S&P Març 2023
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de “BB+ (sf) a BBB(sf)” S&P Març 2023
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de “A2(sf) a Aa3(sf)” Moody’s Juny 2023
Sèrie C
(ISIN ES0337782033)
Modificació qualificació de “Aa3(sf) a Aa1(sf)” Moody’s Febrer 2024

 Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons