TER 1, F.T.

Dades bàsiques

Nom: TER 1, Fondo de Titulización 
Identificador Únic: 7CUNS533WID6K7DGFI87N202401
Import de l'Emissió: € 2.000.000.000,00
Data Emissió: 17 de juny de 2024
Data Efectivitat: 25 de juny de 2024
Data Cartera Inicial: 30 d'abril de 2024
Dates de Referència: Últim dia de febrer, maig, agost i novembre
Data Venciment Legal: 31 de desembre de 2037
Marc legal: Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels trams

Tramos Importe "Fee Rate" fins
"Initial Termination Date"
"Fee Rate" des de
"Initial Termination Date"
Senior 1.850.000.000,00
Mezzanine/ CLN 140.000.000,00 EURIBOR 3M + 8,25% EURIBOR 3M
Junior 10.000.000,00

 

Pujar